دوشنبه, 29 مرداد,1397 - سه شنبه, 30 مرداد,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل اکسین اهواز

اهواز ،بلوار پاسداران ،کوی ملت ،جنب شرکت ملی حفاری
2,240,000 ریال

2,240,000 ریال

نقشه هتل اکسین

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
2,240,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال
3,440,000 ریال
دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال
3,440,000 ریال
هتل های نزدیک
شروع قیمت 2,050,000 ریال
اهواز، اتوبان پاسداران، میدان فرودگاه نرسیده به شرکت ملی حفاری